Vår kampanj just nu:
Hur långt skulle du gå för ett glas vatten?

2019-11-25

Det finns många som inte har tillgång till rent vatten utan måste gå flera kilometer för att få tag på drickbart vatten!
Hur långt skulle du vilja gå?